Welcome / Fáilte

Dingle Literary Festival November 22, 23, 24, 2019

Three days of author events and writer’s workshops

Writer’s Workshops

Registration for the programme of workshops is now open and can be found here


Dingle Lit: The Creativity of the Landscape. Féile Liteartha Chorca Dhuibhne: Cruthaitheacht Sa Tírdhreach

Dingle Lit is a festival that aims to celebrate and enhance the cultural and economic life of the Dingle Peninsula, already widely known for its creativity. It will be a new, inclusive and accessible festival for adults and children focused on the literary arts – fiction, poetry and non-fiction in English and Irish – and delivered through readings, workshops and performance.
All funds generated by the festival will go towards organising and promoting an annual Dingle Lit festival for both adults and children on the Dingle Peninsula.

Féile í Liteartha Chorca Dhuibhne a bhfuil sé mar aidhm aici ceiliúradh a dhéanamh agus cur le saol cultúrtha agus eacnamaíochta Chorca Dhuibhne, áit atá aitheanta go forleathan maidir le cúrsaí cruthaitheachta. Beidh sé nua, fáiltiúil agus féile í go mbeidh teacht ag daoine fásta agus leanaí ar na h-ealaín liteartha – ficsean, filíocht agus neamhfhicsean as Gaelainn agus as Béarla – agus curtha i láthair i bhfoirm léitheoireachtaí, ceardlainne agus taispeántais.  Raghaidh pé airgead a bailítear tríd an bhféile i dtreo féilte bliantúla a eagrú agus a chur chun cinn do leanaí agus daoine fásta i gCorca Dhuibhne.

The Dingle Peninsula is renowned for wonderful festivals. We have running and cycling marathons around the Slea Head Drive, regattas in Dingle Bay and Ventry Harbour, horse racing in Dingle and Béal Ban beach. The famous Féile Na Bealtaine takes place every May Bank holiday celebrating arts and music. In October, the town hosts the Dingle Food Festival and in November Ballyferriter hosts Féile Bheag. Full details of all festivals can be found here.

Why Dingle Lit you might ask? We wanted a weekend of events that focused solely on the book, authors and writing. Our aim for Dingle Lit is to complement the other festivals on the Dingle Peninsula and build on their success.

What will the festival involve? / Cad Tá I gCeist Leis an bhFéile?

Dingle Lit events will enhance the cultural life of the area by inviting national, international and local creatives to share their work, talent and skill, and, in particular, to explore the interplay of literature with music and art through live demonstrations and performance.
Dingle Lit workshops will be delivered by acknowledged, accomplished practitioners and will provide practical and professional guidance relevant to all routes to publication. They will entice emerging literary talent to the Peninsula’s celebrated landscape of creativity, enabling them to hone their skills and share their work with peers and a wider audience. Locally based writers are also invited to join in.
A fee is offered to all authors and workshop leaders participating in the events.
The inaugural festival is a three-day event, in and around the Dingle Peninsula, which will take place on 22, 23 and 24 November 2019. Events will take place in Dingle, Ballyferriter, Dunquin and Feothanach.

Tá sé d’aidhm ag Féile Liteartha. cur le saol cultúrtha na háite tré chuireadh a thabhairt do dhaoine cruthaitheacha náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúla a gcuid oibre, a mbuanna is a gcuid scileanna, agus, go háirithe chun fiosrúchán a dhéanamh ar  an idirghníomhaíocht idir litríocht agus ceol agus ealaíon tré léirithe agus taispeántaisí beo.  

Beidh ceardlanna Féile Liteartha á gcur i láthair ag lucht cleachtais aitheanta agus cumasacha a thabharfaidh treoir gairmiúil maidir le bealaí éagsúla i dtreo na foilsitheoireachta. Meallfaidh siad daoine atá ag teacht chun cinn ina gcuid scríbhneoireachta chuig tírdhreach aitheanta na leithinise, ag cur ar a gcumas faobhar a chur lena gcuid scileanna agus a gcuid oibre a roinnt le daoine eile i mbun na ceirde agus lucht éisteachta/léite níos fairsinge. Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ó Chorca Dhuibhne páirt a ghlacadh. Tairiscítear táille d’údair agus áisitheoirí ceardlainne a ghlacann páirt sna himeachtaí. 

Beidh trí lá sa chéad Fhéile, sa Daingean agus sa dúthaigh maguaird, a tionólfar 22, 23, 24ú Samhain 2019. 

Subscribe to the Dingle Lit email newsletter

By subscribing, you agree to share your email address with Dingle Lit and to receive marketing, news updates, and other emails from Dingle Lit. Use the unsubscribe link in those emails to opt out at any time.

Dingle Lit, Ballyferriter West, Dingle, Tralee
+ 353 (0)85 867 8955


Copyright Dingle Lit Company – All rights reserved