Ba mhaith le coiste Fhéile Liteartha Chorca Dhuibhne buíochas ó chroí a ghabháil le gach aon duine a chuir le rath na féile i mbliana; na húdair, an lucht féachana, an bunaitheoirí, urraitheoirí agus na hoibrithe deonacha a bhí fial flaithiúil lena gcuid ama. N’fhéadfaí an fhéile a chur sa tsúil gan sibh! Buíochas ó chroí libh ar fad.

Dingle Lit festival dates 2023: 17-19 November

SUPPORT DINGLE LIT

Become a Friend of the Festival


Keep up with the latest news from Dingle Lit festival