Welcome / Fáilte

Three days of author events and writer’s workshops

Author Events / Imeachtaí Udar

19 Author events over three days in and around Dingle.
Tickets and full details for the Author events now on sale here

Pre-sale of event tickets closes at 17.00 on Thursday 21 November. Tickets “on the door” will be available only if there is room at the venue.


Writer’s Workshops / Ceardlanna Scríbhneoirí

Registration for the programme of workshops is now open and can be found hereDingle Lit: The Creativity of the Landscape.
Féile Liteartha Chorca Dhuibhne: Cruthaitheacht Sa Tírdhreach

Dingle Lit is a festival that aims to celebrate and enhance the cultural and economic life of the Dingle Peninsula, already widely known for its creativity. It will be a new, inclusive and accessible festival for adults and children focused on the literary arts – fiction, poetry and non-fiction in English and Irish – and delivered through readings, workshops and performance.
All funds generated by the festival will go towards organising and promoting an annual Dingle Lit festival for both adults and children on the Dingle Peninsula.

Féile í Liteartha Chorca Dhuibhne a bhfuil sé mar aidhm aici ceiliúradh a dhéanamh agus cur le saol cultúrtha agus eacnamaíochta Chorca Dhuibhne, áit atá aitheanta go forleathan maidir le cúrsaí cruthaitheachta. Beidh sé nua, fáiltiúil agus féile í go mbeidh teacht ag daoine fásta agus leanaí ar na h-ealaín liteartha – ficsean, filíocht agus neamhfhicsean as Gaelainn agus as Béarla – agus curtha i láthair i bhfoirm léitheoireachtaí, ceardlainne agus taispeántais.  Raghaidh pé airgead a bailítear tríd an bhféile i dtreo féilte bliantúla a eagrú agus a chur chun cinn do leanaí agus daoine fásta i gCorca Dhuibhne.

Subscribe to the Dingle Lit email newsletter

By subscribing, you agree to share your email address with Dingle Lit and to receive marketing, news updates, and other emails from Dingle Lit. Use the unsubscribe link in those emails to opt out at any time.

Dingle Lit, Ballyferriter West, Dingle, Tralee
+ 353 (0)85 867 8955


Copyright Dingle Lit Company – All rights reserved