Sí aidhm na féile ná cultúir na Gaeilge a thabhairt le chéile le samhlaíocht agus nuálaíocht; ceardlainne liteartha, léachtaí, scéalaíocht, dramaíocht de gach saghas: agallaimh beirte, luibíní, ceol, amhránaíocht, sean nós, siompóisiam, dealbhóireacht, péintéireacht, fótagrafaíocht, taighde staire, agus gach rud a bhaineann leis. Taispeáinfidh é sin don phobal go bhfuil áit iontach agus deiseanna iontacha ag baint le cultúir na Gaeilge. Deiseanna don phobal go léir.

Ba bhreá linn daoine atá tosnaithe Gaeilge a labhairt nó atá fós ag foghlaim a spreagadh teacht go dtí na himeachtaí Gaeilge le himeachtaí iontachta a bheidh lán de chultúir agus de chraic.

Bímid ag obair le muintir Chorca Dhuibhne, scoileanna Chorca Dhuibhne, Comhar Cumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Tobar Dhuibhne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Ealaín na Gaeltachta, Comhlairle Contae Chiarraí, Údarás na Gaeltachta, is eile, chun tacaíocht agus comhairle a fháil agus scéal na bhféile agus ár n-imeachtaí a scaipeadh chun daoine a thabhairt i dtreo na Gaeilge agus an chultúr.

An Fo-choiste Gaeilge

Tharla forbairt mhór i 2021 i dtreo litríocht na Gaeilge nuair a chruthaigh fo-choiste Gaeilge Féile Lit chun béim mhór a chur ar na himeachtaí Gaeilge ach go háirithe.  Tá sé mar aidhm ag an bfo-choiste clár láidir, leathan agus suimiúil a chur faoi bhráid an phobail. Féach thíos foireann an fho-choiste atá ag forbairt scéal na Gaeilge i bhFéile Liteartha Chorca Dhuibhne.

Siobhán Prendergast Uí She

Tá Máistreach i bhFoilsitheoireacht aici agus tá sí ag obair le fiche cúig bliain i bhfoilsitheoireacht, ar dtús do Harvill Press i Londain agus ó 1999–2010 le Foilsitheoir Sliabh an Fholair (Brandon Books) sa Daingean. Le cúig bliana anuas tá a comhlacht fhéinig aici i mBaile an Fheirteáraigh, Seirbhísí Foilsitheoireachta an Daingin www.dinglepublishing.com ag cabhrú le scríbhneoirí atá ag foilsiú leabhar iad féin agus ag tabhairt seirbhísí proifisiúnta foilsitheoireachta do foilsitheoirí. Is eagarthóir gairmiúil í le AFEPI agus CIEP. Bíonn Siobhán ag obair do Arás na Scríbhneoirí ag tabhairt ceardlanna foilsitheoireachta.

Mia Colleran 

D’obrigh Mia le Tramp Press, HarperCollins, Liberties Press agus anois tá sí ag obair i Londain mar egarthóir le Fourth Estate. Bíonn leabhar á léirmheas aici do The Irish Times, The Irish Independent agus The Guardian. Fuair sí an duais Marian Keyes Young Writers Award. Bhí sí mar colúnaí do The Irish Times agus do The Riviera Insider in France. Chuir sí le The Guardian Books Podcast, Franc, agus Arena ar RTÉ Radio One. Is bunathóir í do Dingle Lit, agus bhí sí ag deanamh obair deonach leis an Dublin Book Festival, an International Literature Festival Dublin agus an Hay Literary Festival. Tá Mia líofa i Gaeilge, Bearla agus Fraincise.

Sinéad Ní Uallachain

Is as Baile an Éanaigh i gCorca Dhuibhne do Shinéad. Tá sí ag obair le RTÉ Raidió na Gaeltachta, ar réimse cláracha, go príomha mar léiritheoir ar Thús Áite. Cuireann sí an podchraoladh Beo ar Éigean i láthair lena cairde agus comhghleacaithe Áine Ní Bhreisleáin agus Siún Ní Dhuinn. Tá suim aici i gcúrsaí drámaíochta agus ealaíne trí chéile – tá a cuid pictiúr le feiscint i leabhair a d’fhoilsigh na heagraíochtaí Fighting Words, Hope Guatemala, chomh maith leis An Gúm, Leabhair COMHAR agus Coiscéim. Tá cláracha curtha i láthair aici ar TG4, ina measc Beidh mé ar Ais (2018) agus Peig (a bheidh le feiscint go luath, i 2021), agus is duine de mholtóirí rialta na sraithe Réalta agus Gaolta í, ar an stáisiún.

Marie Fennell 

Is iar-státseirbhíseach í Marie. Chaith sí 39 bliain ag obair in Oifig Thithe an Oireachtais.  Bhí sí ina Cléireach do alán Choistí Parlaiminte i rith a saol oibre, an Comhchoiste um Chultúir, Oidhreacht agus an Ghaeltacht ina measc. Chuaigh sí ar scor i 2020. Tá Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach agus Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bainte amach aici.