Location/Aít: Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

Date/Dáta:  Dé Domhnaigh an 21 Samhain 2021

Time/Am: 15.30 –   IST/GMT

Féile Liteartha Chorca Dhuibhne.

Seolfaidh an Dr. Críostóir Mac Cárthaigh, UCD Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, an tionscnamh seo, a leanfaidh ar feadh tréimhse fada blianta, agus a bhaileoidh ábhar ó gach aon scoil sa cheantar. Is mór an onóir dúinn go gcuirfidh Dúchas an bailiúchán i dtaisce i gCnuasach Bhéaloideas Éireann, mar a mairfidh sé mar eolas do na glúnta fada romhainn.

Tá togra uaillmhianach á láinseáil ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne mar chuid d’Fhéile 2021. Tá i gceist tuairiscí a a bhailiú ó phobal Chorca Dhuibhne, chun go dtapófaí nóiméad faoi leith i saol an phobail seo.

 Bailiuchan-na-Scol-300use-credit-line-The-Schools-Collection-Volume-0418-page-102-and-103-by-Duchas-©-National-Folklore-Collection-UCD-is-licensed-under-CC-BY-NC-4.0

© National Folklore Collection UCD
Licensed under CC-BY-NC-4.0

Is é is aidhm don togra ná obair le scríbhneoirí áitiúla na Gaeilge, agus leis na scoileanna chun dul amach sa phobal agus tuairiscí a thabhairt ar stair áitiúil agus ar bhéaloideas a linne féin.

Nuair a déanadh an  bailiúchán atá anois i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ins na 1930í, pobal Gaelach ar fad, geall leis, ab ea pobal Chorca Dhuibhne. Anois, is pobal fíor spéisiúil é, pobal ina maireann an Ghaeilge i gcónaí, agus anuas air sin pobal ina maireann meascán mór cultúr agus teangacha eile.

Tharlaigh athraithe móra sa leithinis, athraithe nach bhfuil cur amach againn ar a leithéid in aon am eile sa stair. Anuas air sin, gan amhras, tháinig na h-athraithe meara teicneolaíochta a chúngaigh agus a leathnaigh an domhan agus ins an 90 bliain nó mar sin ó déanadh Bailiúchán na Scol 1937 tá an leithinis claochlaithe thar cuimse.

© National Folklore Collection UCD
Licensed under CC-BY-NC-4.0

Teastaíonn ón togra seo an t-athrú sin a chlárú, tuairisc a fháil ón bpobal féin ar a bhfeiceann siad ós comhair a súl agus an dúthaigh á h-athchruthú féin. Tá súil ag an togra, thar tréimhse fada blianta, taifid agus cuntais scríofa a bhailiú ar shaol an lae inniu anseo ar imeall na hEorpa, agus an t-eolas san a chaomhnú do na glúnta atá romhainn. Feidhmeoidh an togra le cabhair ó eagrais áitiúla ar nós Ionad an Bhlascaoid, Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Raidió na Gaeltachta.

Ealain Dingle Literary Festival 2021
Oidhreacht logos

The Dingle Literary Festival was established in 2019 to create an annual book festival to bring readers and authors together in West Kerry. It’s a literary festival that celebrates living writers as well as honouring the literary heritage of the area. Festival events happen in both Irish and English and range across all genres and age groups. We present both author events and writers’ workshops.

Our vision is of a festival where literature, language and landscape converge to create moments to share stories, to connect minds and allow magic to blossom. It’s a place that sparks discussion, fosters innovation and collaboration in the arts and creates a multigenerational community of readers and writers.

The Dingle Literary Festival is a book festival that elevates and celebrates the richness of Irish language and literature in contemporary life. We encourage a vibrant, relevant literary community to support both established and emerging writers.

Follow this link for news of this year’s festival