Ba mhaith le coiste Fhéile Liteartha Chorca Dhuibhne buíochas ó chroí a ghabháil le gach aon duine a chuir le rath na féile i mbliana; na húdair, an lucht féachana, an bunaitheoirí, urraitheoirí agus na hoibrithe deonacha a bhí fial flaithiúil lena Read More