Ionad: Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean

Date/Dáta: an 19ú Samhain 2021

Time/Am: 10.00 IST/GMT

An Ceardlann

Tabharfaidh Dómhnal Ó Bric, maisitheoir leabhar, léargas iontach ar mhaisiú leabhar ins an cheardlann seo do mhicléinn idirbhliana Phobalscoil Chorca Dhuibhne mar chuid de chlár Féile Liteartha Chorca Dhuibhne 2021

Domhnal O'Bric  writers workshops dingle literary festival

Dómhnal Ó Bric

Is maisitheoir é Dómhnal Ó Bric a tógadh i nDún Chaoin i gCorca Dhuibhne. Tá tréimhsí caite aige ag obair le físeáin, dearadh agus eagarthóireacht sna hilmheáin ach is í an mhaisitheoireacht an meán is ansa leis. Bíonn sé ag plé le leabhair, le mapaí agus le cartúin den chuid is mó agus tá an t-ualach acu foilsithe le blianta.

The Dingle Literary Festival was established in 2019 to create an annual book festival to bring readers and authors together in West Kerry. It’s a literary festival that celebrates living writers as well as honouring the literary heritage of the area. Festival events happen in both Irish and English and range across all genres and age groups. We present both author events and writers’ workshops.

Our vision is of a festival where literature, language and landscape converge to create moments to share stories, to connect minds and allow magic to blossom. It’s a place that sparks discussion, fosters innovation and collaboration in the arts and creates a multigenerational community of readers and writers.

The Dingle Literary Festival is a book festival that elevates and celebrates the richness of Irish language and literature in contemporary life. We encourage a vibrant, relevant literary community to support both established and emerging writers.

Follow this link for news of this year’s festival