Ionad: Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean

Date/Dáta: an 19ú Samhain 2021

Time/Am: 10.00 IST/GMT

An Ceardlann

Tabharfaidh Dómhnal Ó Bric, maisitheoir leabhar, léargas iontach ar mhaisiú leabhar ins an cheardlann seo do mhicléinn idirbhliana Phobalscoil Chorca Dhuibhne mar chuid de chlár Féile Liteartha Chorca Dhuibhne 2021

Domhnal O'Bric  writers workshops dingle literary festival

Dómhnal Ó Bric

Is maisitheoir é Dómhnal Ó Bric a tógadh i nDún Chaoin i gCorca Dhuibhne. Tá tréimhsí caite aige ag obair le físeáin, dearadh agus eagarthóireacht sna hilmheáin ach is í an mhaisitheoireacht an meán is ansa leis. Bíonn sé ag plé le leabhair, le mapaí agus le cartúin den chuid is mó agus tá an t-ualach acu foilsithe le blianta.