Dingle Lit Short Story Competition, in partnership with Dingle Distillery

Comórtas Gearrscéalaíochta

Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas próifíl Fhéile Liteartha Chorca Dhuibhne a ardú agus deis a thabhairt margaíocht a dhéanamh ar an bhféile ag amanna eile den bhliain, chomh maith le gearrscéalta ficsin nár foilsíodh cheana a aimsiú.

An Chéad Duais
Lóistín seachtaine in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg do bhuaiteoir an chomórtais Béarla agus tearmann seachtaine i nGaeltacht Chiarraí Thiar do bhuaiteoir an ghradaim Gaeilge.

Iad siúd a thagann sa dara háit sa dá chomórtas
€250 + áit ar cheann dár gceardlanna in 2024

An 3ú Duais sa dá chomórtas
€100 + áit ar cheann dár gceardlanna in 2024

Chomh maith leis sin, foilseoimid na buaiteoirí agus iad siúd a thagann sa dara háit ar ár suíomh gréasáin agus foilseoimid sliocht as an ngearrscéal buacach i mbróisiúr na féile. Tabharfar cuireadh do na buaiteoirí chuig Féile Liteartha Chorca Dhuibhne, 2024 le léamh óna saothar.

Seoladh: Dé hAoine, an 1 Nollaig. An dáta deiridh d’iontrálaithe: an 28 Feabhra 2024

Is iad Nicole Flattery, Anna Stein agus Camilla Dinkel a dhéanfaidh moltóireacht ar an gcomórtas Gearrscéalta Béarla, agus Cathal Póirtér a dhéanfaidh moltóireacht ar an gcomórtas Gearrscéalta Gaeilge

Is í Nicole Flattery údar an úrscéil Nothing Special agus an cnuasach scéalta Show Them A Good Time. Bhuaigh sí Gradam Leabhar An Post, Duais Kate O’Brien, Duais Irisleabhar Londan don Chéad Saothar Ficsean, agus Duais Gearscéalaíochta an White Review. Foilsíodh saothair léi sa Stinging Fly, the Guardian, the White Review, agus sa London Review of Books.

Is gníomhaire liteartha í Anna Stein in Creative Artists Agency. I measc a cuid cliant tá Hanya Yanagihara, Ben Lerner, Douglas Stuart, agus Miranda Heller. Déanann sí ionadaíocht do scríbhneoirí Éireannacha ar nós Claire Keegan, Kevin Barry, agus Roddy Doyle i Meiriceá Thuaidh. Oibríonn sí “i” Nua-Eabhrac agus Londain—go cianda ó Thuaisceart Chorcaí.

Is duine de bhunaitheoirí Fhéile Liteartha Chorca Dhuibhne agus iar-úinéir an Dingle Bookshop í Camilla Dinkel.

Is Léiritheoir Sinsearach Raidió in RTÉ é Cathal Póirtéir, áit a mbíonn sé ag obair ar chláir cúrsaí reatha agus ar ghnéchláir. I measc na saothar a d’fhoilsigh sé tá Famine Echoes. Is é an príomhléirmheastóir é ar leabhair i nGaeilge agus caitheann sé go leor dá chuid ama i gCorca Dhuibne.

Fógrófar an Buaiteoir agus an duine atá sa Dara hÁit le linn Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Dingle Distillery, 2024, a bheidh ar siúl deireadh seachtaine an 19 – 21 Aibreán 2024.

Cuirfimid fáilte roimh scéalta i mBéarla agus i nGaeilge.

Ní mór an gearrscéal a iontráiltear a bheith neamhfhoilsithe agus gan a bheith sceidealta lena fhoilsiú i gcló ná ar líne. Áirítear leis sin blaganna pearsanta agus bailiúcháin fhéinfhoilsithe. Cuir in iúl dúinn láithreach má thagann athrú air seo ach ríomhphost a sheoladh chuig shortstory@dinglelit.ie

TREOIRLÍNTE IONTRÁLA (Molta):

 1. Tá an gradam oscailte do scríbhneoirí a rugadh in Éirinn (Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann), ar saoránaigh Éireannacha iad nó a bhfuil cónaí orthu sa tír.
 2. Ní ceadmhach iontrálacha a bheith foilsithe ná craolta in aon mheán faoin dáta a cuireadh isteach iad.
 3. Ní mór iontrálacha a chlóscríobh, clómhéid 12pt, dubh, le spásáil dhúbailte, agus a bheith aontaobhach (A4) le huimhreacha ar na leathanaigh.
 4. Is é 3,000 focal an t-uasmhéid focal d’iontrálacha.
 5. Cuir do cháipéis Word isteach tríd an ríomhphost chuig shortstory@dinglelit.ie
 1. Ní féidir le haon iontrálaí níos mó ná scéal AMHÁIN a chur isteach.
 1. Chun anaithnideacht a chinntiú, ná scríobh d’ainm ná aon sonraí pearsanta eile ar an gcáipéis. Féach na treoracha thíos.
 2. Má chuirtear d’iontráil ar an bhfadliosta nó ar an ngearrliosta do chomórtas eile nó má thairgtear foilseachán duit tar éis duit cur isteach ar Chomórtas Gearrscéalta Dingle Distillery, 2024, ní mór duit sinn a chur ar an eolas láithreach trí ríomhphost a sheoladh chuig shortstory@dinglelit.ie
 3. Ba chóir go mbeadh litir chumhdaigh ar leathanach ar leith chun anaithnideacht a chinntiú. Féach na treoracha thíos.
 4. Cuir d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin agus do sheoladh ríomhphoist isteach ar leithligh faoin gceannteideal
 5. Ní mór táille €20 a bheith ag gabháil le d’iontráil. Ní chuirfear iontrálacha gan an táille san áireamh. Clúdaíonn fáltais an chomórtais riar na nduaiseanna.
 6. Is féidir íocaíocht a dhéanamh trí PayPal ar shuíomh gréasáin na féile.
 7. Ní ghlacfar le scéalta arna nginiúint ag an Intleacht Shaorga. Ní ghlacfar le neamhfhicsean, aistí, cuimhní cinn, úrscéalta grafacha ná filíocht.
 8. Is cinneadh críochnaitheach é cinneadh na mholtóirí. Ní féidir aon aiseolas eagarthóireachta a chur ar fáil ar scéalta.
 9. Do bhuaiteoirí agus dóibh siúd a thagann sa dara agus sa tríú háit amháin a chuirfear toradh an chomórtais in iúl go díreach. Coinnigh súil ar shuíomh gréasáin na féile, dinglelit.ie/shortstory chun fógra an toraidh a fheiceáil, nó cláraigh dár nuachtlitir.
 10. Ní fhreagróidh na moltóirí aon chomhfhreagras maidir lena gcinneadh.
 11. Forchoimeádann Féile Liteartha Chorca Dhuibhne an ceart aici féin cibé iontrálacha a mheastar a bheith cuí a roghnú lena bhfoilsiú in aon bhliain.
 12. Ní féidir scéalta a athrú ná scéalta nua a chur isteach ina n-ionad tar éis a n-iontrála.
 13. Trí chur isteach ar an gcomórtas, tá tú ag glacadh le rialacha an chomórtais.
 14. Is leis an údar an cóipcheart i gcónaí, ach toilíonn gach údar, agus a gcuid scéalta á gcur isteach acu, go bhféadfadh Féile Liteartha Chorca Dhuibhne scéalta fadliostaithe a fhoilsiú ar líne agus i gcló.
 15. Beidh an searmanas bronnta ar siúl in Dingle Distillery le linn Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Dingle Distillery, 2024

Treoracha:

Ceangaltán 1: an scéal le cur isteach i bhformáid Ms Word. Ós rud é go ndéantar moltóireacht anaithnid ar an gcomórtas, iarraimid ort gan d’ainm ná do shonraí pearsanta a scríobh áit ar bith ar an doiciméad seo.

Ceangaltán 2: litir chumhdaigh (doiciméad téacs ar leith ceangailte leis an ríomhphost céanna, ní i gcorp an ríomhphoist). Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh sa litir chumhdaigh:

 • D’ainm
 • Teideal an scéil
 • Seoladh ríomhphoist
 • Ríomhphost a bhaineann le do chuntas PayPal (murab ionann é agus do sheoladh ríomhphoist teagmhála)
 • Uimhir fóin
 • Seoladh poist
 • Íomhá den admháil PayPal nó uimhir aitheantais an idirbhirt PayPal
 • Conas a chuala tú faoin gcomórtas
 • Beathaisnéis ghairid (roghnach)

Ní ceadmhach d’ainm a bheith in áit ar bith ar an ngearrscéal atá curtha isteach agat. Má tá, dícháileofar d’iontráil go huathoibríoch (ní aisíocfar thú ná ní chuirfear in iúl duit más amhlaidh atá, mar sin déan seiceáil faoi dhó ar d’iontráil sula n-uaslódálann tú é.)

Beifear ag glacadh le hiontrálacha ó Dé hAoine, an 1 Nollaig go dtí meán oíche ar an 29 Feabhra 2024.