Your comfort and safety are very important to us and that everyone feels comfortable and confident at all in-person events at the Dingle Lit. Our venue partners are implementing industry best practice and safety measures.
These requirements are subject to change, and we will communicate any changes as directed and informed by the public health guidelines. Dingle Lit is dedicated to ensuring compliance with all government guidelines during COVID-19 to ensure the health & safety of all participants.

Is tábhachtaí linn do chompord agus do shábháilteacht agus ba mhaith linn go mothódh gach duine a bheidh i láthair ag imeachtaí beo Fhéile Liteartha Chorca Dhuibhne idir chompordach agus mhuiníneach.
D’fhéadfadh na riachtanais athrú am ar bith, ach cuirfimid aon athruithe den sórt sin in iúl don phobal ar bhealach a bheidh ag teacht leis na treoirlínte sláinte poiblí.

Covid 19 and Dingle Lit

Summary

 • Entry by ticket only.
 • Covid Certification is required for entry for everyone over 18 years of age.
 • Proof of ID will also be requested.
 • Mandatory mask wearing will remain in place at all events.
 • Social distancing of a minimum of one metre will be in place.
 • A minimum of 1 metre social distancing will remain in place at all events.
 • Patrons should remain seated throughout the event.

Achoimre

 • Ní bheidh cead isteach gan ticéad.
 • Ní mór do gach duine atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn Deimhniú COVID a bheith aige chun dul isteach.
 • Beidh cruthúnas aitheantais ag teastáil.
 • Caithfear masc a chaitheamh ag gach imeacht.
 • Beidh scaradh sóisialta (1 mhéadar ar a laghad) i bhfeidhm.
 • Ba chóir do dhaoine fanacht ina suí i rith an imeachta.
covid 19 dingle lit

The safety of authors, audiences and staff at the Dingle Literary Festival is the top priority to Dingle Lit and the venues involved. We are working in collaboration with our venue partners to ensure all Government guidance relating to Covid-19 is adhered to.
Capacity at all venues has been restricted in line with the guidelines.
Hand sanitiser will be available onsite.
Tickets are limited for our live audience events and booking is essential.

Is tábhachtaí le Féile Liteartha Chorca Dhuibhne agus leis na hionaid atá páirteach sábháilteacht na n-údar, an phobail agus na foirne.
Táimid ag obair i gcomhar lenár gcomhpháirtithe chun a chinntiú go gcloífear le gach treoir ón Rialtas maidir le Covid-19.
Tá srian curtha le líon na spásanna i ngach ionad de réir na dtreoirlínte.
Beidh fáil ar dhíghalrán láimhe ar an láthair.
Ní bheidh ach líon teoranta ticéad ar fáil dár n-imeachtaí beo agus caithfear áit a chur in áirithe roimh ré.

Covid 19 Dingle Lit

The following rules will be in place during the festival at all venues:

 • Entry by ticket only.
  • Ticketing information will be used for contact tracing if needed
 • Covid Certification is now required for entry for everyone over 18 years of age.
  • In line with current public health guidelines attendees must provide either proof of full vaccination or that they have recovered from COVID-19 in the past six months.
   Venue staff will check COVID-19 vaccination and recovery certificates on entry. Young people under the age of 18, accompanied by adults, are not required to show proof of vaccination or recovery.
 • Proof of ID will also be requested.
 • Mandatory mask wearing will remain in place at all events.
 • Social distancing of a minimum of one metre will be in place
 • Patrons should remain seated throughout the event.
  • In line with current Government guidelines, we ask that patrons practice social distancing and wear a face covering when not seated for discussions or performances.

Beidh na rialacha seo a leanas i bhfeidhm i ngach ionad i rith na féile:

 • Ní bheidh cead isteach gan ticéad.
  • Úsáidfear faisnéis ticéadaithe i dtaca le rianú teagmhálaithe, más gá
 • Éileofar ar gach duine atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn Deimhniú COVID a bheith aige chun dul isteach.
  • Ar aon dul leis na treoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm, ní mór dóibh siúd a bheidh i láthair cruthúnas ar vacsaíniú iomlán nó ar théarnamh ó COVID-19 le sé mhí anuas a thabhairt.
 • Beidh foireann an ionaid ag cinntiú go bhfuil deimhniú vacsaínithe nó téarnaimh COVID-19 ag daoine sula dtabharfar cead isteach dóibh.
 • Maidir le daoine óga faoi bhun 18 mbliana d’aois atá in éineacht le daoine fásta, ní gá dóibh cruthúnas ar vacsaíniú ná ar théarnamh a thaispeáint.
 • Beidh cruthúnas aitheantais ag teastáil.
 • Caithfear masc a chaitheamh ag gach imeacht.
 • Beidh scaradh sóisialta (1 mhéadar ar a laghad) i bhfeidhm.
  • Ba chóir do dhaoine fanacht ina suí i rith an imeachta.
   Ar aon dul leis na treoirlínte reatha ón Rialtas, iarraimid ar phátrúin scaradh sóisialta a chleachtadh agus clúdach aghaidhe a chaitheamh an t-am ar fad ach amháin nuair a bhíonn siad ina suí le haghaidh díospóireachtaí nó léirithe.

The safety of authors, audiences and staff at the Dingle Literary Festival is the top priority to Dingle Lit and the venues involved. We are working in collaboration with our venue partners to ensure all Government guidance relating to Covid-19 is adhered to. Your comfort and safety is very important to us and that everyone feels comfortable and confident at all in-person events at the Dingle Lit. Our venue partners are implementing industry best practice and safety measures.

Dingle Lit is dedicated to ensuring compliance with all government guidelines during COVID-19 to ensure the health & safety of all participants.

Is tábhachtaí linn do chompord agus do shábháilteacht agus ba mhaith linn go mothódh gach duine a bheidh i láthair ag imeachtaí beo Fhéile Liteartha Chorca Dhuibhne idir chompordach agus mhuiníneach.Beidh an dea-chleachtas tionscail agus bearta sábháilteachta á gcur i bhfeidhm ag na hionaid atá ag obair i gcomhar linn.

Déanfaidh Féile Liteartha Chorca Dhuibhne ár seacht ndícheall chun a chinntiú go gcomhlíonfar gach treoirlíne ón Rialtas maidir le COVID-19 d’fhonn sláinte agus sábháilteacht na rannpháirtithe go léir a chinntiú.