Muireann Ní Chíobháin – Maidin spraoi agus teaghlaigh Sceálaíocht do pháistí aois 0-5 bliana.

Ionad: Ionad an Bhlascaoid
Dáta:  Dé Sathairn 19 Samhain  2022
Am: 11.00 – 12.00 IST/GMT
Costas: Brón díolta amach

Tá Foras na Gaeilge agus Ealaín na Gaeltachta ag tacú leis an imeacht seo.

as

Beidh ar tuismitheoir nó caomhnóir fanacht le gach leanbh

Muireann Ní Chíobháin Dingle Literary Festival 2022

Muireann Ní Chíobháin – A morning of fun and family storytelling for children age 0-5 years.

Venue: Blasket Centre
Date: Saturday 19 November 2022
Time: 11.00 – 12.00 IST/GMT
Tickets: Tickets SORRY SOLD OUT

Foras na Gaeilge and Ealaín na Gaeltachta are supporting this event.

 

A parent or guardian must stay with each child for the duration of the event.

Is scríbhneoir, craoltóir, aisteoir agus scéalaí í Muireann Ní Chíobháin. I measc na saothar atá tagtha uaithi, tá na sraitheanna teilifísedon óige: ‘Dig InDiner’, ‘Mr Mender and The Chummy Jiggers’, ‘The Adventures of Muc’ atá le feiceáil ar RTÉjr. I measc na scéalta gearra atá scríofa aici do pháistí tá bailiúchán scéalta faoi ‘LUKE’mar chuid den tsraith teilifíse cháiliúil ‘Tell Me A Story’ agus ós cionn 100 scéal do na sraitheanna ‘Shhh It’s QuietTime’, ‘Pic a Story’ agus ‘Storytime’ atá le feiceáil ar RTÉjr.

Tá Eoinín ina dhúiseacht. Níl sé in ann dul ar ais a chodladh. An féidir leatsa cabhrú leis titim ina chodladh arís?

Bainfidh gasúir an-sult as cabhrú le hEoinín titim ina chodhladh in athuair ag an léamh idirghníomhach seo den scéilín gleoite leis an údar féin.