Léirmheas Leabhair Gaeilge - Ag Dul i bhFad - Alan Titley

Ag dul i bhfad – Alan Titley

9:38pm | Wed 1 May 2024

Sé cinn déag de ghearrscéalta atá sa chnuasach seo ‘Ag dul i bhfad’ le Alan Titley, 415 leathanach ar fad, agus meascán breá leathan d’ábhair clúdaithe ag an údar;  ón spórt, cúrsaí bleachtaireachta, an caidreamh idir bheirt deirféar, go dtí an saol mar a bhí in Éirinn agus an rian a d’fhag san ar dhaoine go háirithe agus an chléir sáite sa chúram, agus go leor leor eile.

D’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht an leabhar seo i Lúnasa na bliana anuraidh, agus tá a bhfuil ag tárlú sa tsaol fé láthair tarraigthe isteach sa chnuasach aige- leaid óg ón Úcráin a tháinig go hÉireann agus é ag imirt ar an bhfoireann caide áitiúil mar chuid don scéal ‘Idir na Cuaillí’, mar shampla.

Ag Dul i bhFad - Alan Titley

Tá an greann fite fuaite tríd na scéalta seo, agus fé mar a bheifeá ag súil leis, casadh éigint nó cor i ngach scéal.

Tá cuid dos na gearrscéalta seo nach bhfuil róghearra in aon chor, agus 99 leathanach sa ghearrscéal deirneach ‘Ar an Ordóig’, ach gan dabht tá scéalta eile a chríochnófá in aon iarracht amháin.  Thugas fés na scéalta seo ceann ar cheann, agus briseadh lae nó dhó agam i ndiaidh gach gearrscéal a chríochnú, agus mar sin is fearr tabhairt fúthu, ligint don scéal dul i bhfeidhm ort, nó gan dul i bhfeidhm ort bfhéidir!

Bhí an rithim a bhí ag an údar ina chuid scríobhneoireachta go fileata tríd an gcnuasach, seo sampla ó ‘Tóraíocht na Leathchluaise Léithe Clé’; ní foláir duit a bheith ar ais anseo laistigh d’aon bhliain amhain, seacht lá, trí huaire an chloig is tríocha a trí nóiméad nó ní bheidh feidhm leis na geasa cosanta atá na déithe ag cur ort, ach bí ag imeacht leat anois ag déanamh déine luais mar braithim uaim an leathchluas sin go dóite.

Bhain Titley úsáid as roinnt mhaith focail ná beadh agat sa ghnáthchaint dar liom fhéin, ach fós fhéin bheifeá ábalta brí an scéil a dhéanamh amach, agus is fiú dúshlán a chur romhat agus a bheith ag plé le focail nua i gcónaí. Bhí an gháirsiúlacht le braistint go minic sa chnuasach seo, agus mar sin is cnuasach é seo do léitheoirí atá isteach sna blianta. Bhaineas sásamh as na gearrscéalta seo a léamh, agus tá súil agam go dtabharfaidh sibh fé ‘Ag dul i bhfad’ sibh fhéin!

Faigh an leabhar ó Dingle Bookshop.