Ceardlann sa scríbhneoireacht chruthaitheach as Gaeilge do dhéagóirí

18/11/2023

2pm - 4pm

Saor in aisce/Free

Tá an ceardlann seo oiriúnach do dheagóirí ag aois 14 – 16. The workshop is suitable for teenagers age 14 – 16

Sa cheardlann idirghníomhach seo tabharfaidh Róisín Sheehy leideanna cruthaitheacha do na rannpháirtithe maidir le conas leas a bhaint as na céadfaí agus as an tsamhlaíocht. Úsáidfidh sí téacs samplach agus dán chun forbairt carachtar agus scéil a phlé trína bheith gníomhach agus spreagtha ag an dúthaigh. Tabharfaidh sí treoir do na rannpháirtithe maidir le conas gnéithe pearsanta a nascadh leis an tsamhlaíocht. Caithfear roinnt den lá lasmuigh agus dá bhrí sin bí ullamh don aimsir! Ceardlann spleodrach thaitneamhach a bheidh ann do scríbhneoirí óga ár linne.

A two-hour workshop that encourages participants to dive deep into their imagination and write with courage. Writers will respond to creative prompts and engage with the senses. The workshop will focus on character development and story structure by responding to a specific text or poem and drawing inspiration from the surrounding environment. Dress for the weather as part of the workshop will be outdoors. A reasonable fluency in Irish is required. An interactive, fun workshop for aspiring wannabe writers.

Ag deireadh na ceardlainne beidh dán, piosa próis nó creatlach dráma ag rann páirtithe.

Participants will go home with a poem, a piece of prose or the bones of a play.