Sa Pholl Báite-Anna Heussaff

6:42pm | Wed 19 Jun 2024

Cá bhfuil sí? Cad a tharla di? Cé a dhein é? Cén fáth?

Seo cuid dos na ceisteanna a bhí agam agus mé ag fíor thús an leabhair seo, rud a léiríonn is dóigh liom go raibh sár-jab déanta ag an údar. Níl aon rud dubh is bán sa scéal seo, agus bhíos gafa leis an scéal ó an chéad leathanach.

Tá Emer Uí Ghríofa ar iarraidh, agus aimsítear a corp ar bhruach na Life- ar sciorr sí isteach nó an raibh baint ag duine éigin lena bás?

Tá carachtéirí láidre cruthaithe ag an údar Anna Heussaff, agus a saoil pearsanta chomh suimúil ar uairibh leis an brpíomhscéal-bás Emer.

Deintear plé ar chaidrimh éagsúla mar chuid den scéal-caidrimh teaghlaigh, caidrimh oibre, caidrimh grá,go mórmhór nuair a bhíonn smacht i gceist, agus ina theannta san conas mar a iompraíonn daoine in am an ghátair.

‘Níl poll chomh doimhin le poll an aimhris’ a deirtear, agus tá an ráiteas san cruthaithe agus cinntithe ag an údar Anna Heussaff san úrscéal iontach seo ‘Sa Pholl Báite’. Taispeánann sí cé chomh éasca is a bhíonn sé droch-amhras a chaitheamh ar dhuine, go háirithe má bhíonn stair áirithe ag an nduine, ach tá obair na nGardaí le feiscint go lárnach sa scéal seo, agus conas mar a chíorann siad trí eachtra mar seo.

Bhíos ag tnúth leis an scéal a léamh gach tráthnóna, agus caithfidh mé a rá go raibh díomá orm nuair a bhaineas deireadh an leabhair amach, agus nuair a nochtadh an fhírinne dom, mar go raibh deireadh leis an aistear a bhí agam leis na carachtéirí seo.

Tá leisce orm mórán eile a rá faoin úrscéal seo, ar eagla go scéithfinn aon rúin libh!

Thaithin an leabhar seo liom ó an chéad leathanach, tá carachtéirí suimiúla lárnach sa scéal, le Gaeilge cruinn intuigthe, rud atá riachtanach agus tú ag léamh scéal mar é.

Tá súil agam go mbainfidh sibh triail as an úrscéal iontach seo ‘Sa Pholl Báite’, agus féach an féidir libh na freagraí dos na ceisteanna go léir a chruthaíonn Anna Heussaff a aimsiú sibh fhéin, rud ná rabhasa ábalta a dhéanamh!

Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht sa bhliain 2023.

Edel Ní Loibhéad