Sponsorship Role

2:55pm | Wed 27 Dec 2023

Image of Dingle Harbour

Dingle Literary Festival is looking to recruit a part-time Sponsorship and fundraising Officer on a commission-based remuneration. This role is self-employed.

This role will appeal to a person who enjoys networking, and interacting with people, is passionate about sustaining a book festival, and loves West Kerry.

The duties of the successful candidate will include, but are not limited to:

 • Engaging with our current Founders, Friends, Sponsors, and Supporters to ensure they are kept informed of our programme and developments.
 • Researching potential new sponsors and approaching businesses, and individuals to sign them up.
 • Writing funding proposals and sending these to potential sponsors.
 • Maintaining records of all sponsors and that they are properly credited and thanked for their support across all communication channels of the festival.

Essential Skills:

 • Previous experience of signing sponsorship deals for arts organisations
 • MS Office
 • Attention to detail and a logical way of working.
 • Great communication and networking skills
 • Self-motivation and an ability to work autonomously.
 • Conversational Irish would be a benefit, but not essential
 • The part-time contract is envisaged to start early Spring 2024 and run through to December 31st, 2024.
 • This is a work-from-home position, and the successful candidate will be free to organise their working hours to suit their schedule. The successful candidate will be required to be in Dingle during November for the festival and network with our Founders, Friends, Sponsors and Supporters.
 • The commission will be paid on a two-tier basis; at a higher rate for newly-acquired sponsors, and a maintenance rate for the caretaking of pre-existing relationships each year.

To apply, please send a CV and cover letter to Festival Office at info@dinglelit.ie

Tá sé beartaithe ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne Oifigeach Páirtaimseartha Urraíochta agus Tiomsaithe Airgid a earcú ar bhonn coimisiúin. Ról féinfhostaithe a bheidh ann.

Bheadh an ról seo go maith do dhuine a bhaineann taitneamh as líonrú agus idirghníomhú le daoine, atá paiseanta faoi fhéilte leabhar a choimeád ag imeacht agus ar breá leis nó léi Ciarraí Thiar.

Áireofar ar dhualgais an iarrthóra a n-éireoidh leis nó léi na nithe seo a leanas, ach ní hé sin le rá nach mbeidh dualgais eile i gceist freisin:

 • Coimeád i dteagmháil lenár gcuid Bunaitheoirí, Cairde, Urraitheoirí agus Tacadóirí reatha chun a chinntiú go gcoimeádtar ar an eolas iad faoinár gclár agus faoin dul chun cinn atá á dhéanamh againn.
 • Taighde a dhéanamh ar urraitheoirí féideartha nua agus teagmháil a dhéanamh le gnólachtaí agus daoine aonair chun iad a shíniú suas.
 • Tograí maoinithe a chur i dtoll a chéile agus iad sin a sheoladh amach chuig urraitheoirí féideartha.
 • Taifid a choimeád ar na hurraitheoirí go léir agus a chinntiú go dtugtar aitheantas ceart dóibh agus go ngabhtar buíochas leo as a gcuid tacaíochta ar bhealaí cumarsáide na féile.

Scileanna Riachtanacha:

 • Taithí ar mhargaí urraíochta a shíniú thar ceann eagraíochtaí ealaíon
 • Scileanna in MS Office
 • Cumas chun cúram a dhéanamh de na mionsonraí agus modh loighciúil oibre
 • Scileanna cumarsáide agus líonraithe den scoth
 • Féinspreagadh agus cumas chun bheith ag obair go neamhspleách
 • Bheadh cumas sa Ghaeilge ina bhuntáiste, ach níl riachtanach
 • Tá sé i gceist go gcuirfear tús leis an gconradh páirtaimseartha go luath in earrach 2024 agus go mbeidh sé i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2024.
 • Beidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ag obair ón mbaile sa phost seo, agus beidh saoirse aige nó aici a c(h)uid uaireanta oibre a eagrú de réir a sceidil féin. Caithfidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi a bheith i nDaingean Uí Chúis le linn mhí na Samhna don fhéile féin, áit a mbeidh sé nó sí i mbun líonrú leis na Bunaitheoirí, na Cairde, na hUrraitheoirí agus na Tacadóirí.
 • Íocfar coimisiún ar dhá leibhéal: ráta níos airde as urraitheoirí nuafhaighte, agus ráta cothabhála as aire a thabhairt do na caidrimh a bhí ann cheana féin.

Chun iarratas a dhéanamh, seol CV agus litir chlúdaigh chuig Sheila ag info@dinglelit.ie