Administrative Assistant with Dingle Lit

Dingle Lit literary festival is recruiting a part-time Administrative Assistant to support the voluntary organising committee in the run-up to the 2023 festival.

This role is self-employed.

The successful candidate will assist in duties including but not limited to:

 • * Assisting the Festival Director with logistical arrangements and administration
 • * Coordinating authors’ accommodation and transport arrangements
 • * Sourcing author bios and imagery from publishers for the marketing team
 • * Managing online ticketing system
 • * Working on-site at Dingle Lit 2023 over the weekend of 17-19 November
 • * Collating post-event survey responses
 • * Thanking key stakeholders following the festival weekend.

Essential Skills:

 • * An ease of working with and learning new online systems.
 • * MS Office Skills are essential.
 • * Attention to detail with a logical way of working.
 • *Ability to communicate easily with others.
 • The part-time contract is envisaged to run for 25 weeks, Monday 12th June to Friday 1st
 • Over the 25 weeks we estimate a total of 75 hours of paid work, fee €1,500. With some periods requiring more or less time, with some intense periods in November.
 • This is a work-from-home position, and the successful candidate will be free to organise their working hours to suit their schedule. The successful candidate will be required to be in Dingle during November and work in the festival office over the festival weekend.

To apply, please send a CV and cover letter to Sheila at info@dinglelit.ie by March 10th

 

Tá Cúntóir Riaracháin páirtaimseartha á earcú ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne chun tacú leis an gcoiste eagrúcháin deonach sa tréimhse roimh fhéile 2023.

Ról féinfhostaíochta is ea an ról seo.

Cabhróidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi le dualgais lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh:

 • * Cabhrú le Stiúrthóir na Féile le socruithe lóistíochta agus riaracháin
 • * Socruithe cóiríochta agus iompair na n-údar a chomhordú
 • * Ábhar beathaisnéise agus íomhánna faoi na húdair a aimsiú ó fhoilsitheoirí don fhoireann margaíochta
 • * Córas ticéadaithe ar líne a bhainistiú
 • * Oibriú ar an láthair ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne, 2023 thar an deireadh seachtaine an 17-19 Samhain
 • * Freagraí ar shuirbhé a chur i dtoll a chéile tar éis na féile
 • * Buíochas a ghabháil leis na príomhpháirtithe leasmhara tar éis dheireadh seachtaine na féile.

 

Bunscileanna:

 • Bheith ar a c(h)ompord ag obair le córais nua ar líne agus iad a fhoghlaim.
 • Tá scileanna MS Office bunriachtanach.
 • Aird ar mhionsonraí agus modh oibre loighciúil.
 • Cumas cumarsáid a dhéanamh go héasca le daoine eile.

 

 • Tá sé beartaithe go mairfidh an conradh páirtaimseartha ar feadh 25 seachtain, ó Dé Luain, an 12 Meitheamh go dtí Dé hAoine, an 1 Nollaig.
 • Measaimid go mbeidh 75 uair an chloig d’obair íoctha ann sa tréimhse 25 seachtaine, agus is €1,500 a bheidh sa táille. Beidh méideanna éagsúla uaireanta oibre de dhíth i dtréimhsí thar a chéile, agus beidh roinnt tréimhsí diana ann i mí na Samhna.
 • Beifear ag obair ón mbaile sa phost seo, agus beidh saoirse ag an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi a c(h)uid uaireanta oibre a eagrú de réir a sceidil féin. Caithfidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi a bheith i nDaingean Uí Chúis le linn mhí na Samhna agus oibriú in oifig na féile thar dheireadh seachtaine na féile.

Chun iarratas a dhéanamh, seol CV agus litir chlúdaigh chuig Sheila ag info@dinglelit.ie faoin Márta 10th