President Michael D. HIggins attending Dingle Lit, pictured with Fay and Graham Coull of Dingle Distillery, Sheila O'Reilly, Festival Director, and Miriam Ferriter, Skellig Hotel. Photograph: Domnick Walsh © Eye Focus

Support the Festival

The Dingle Literary Festival would not be possible without the financial support of our Founders, Friends, donors, sponsors, and grant organisations. Also vital are ticket buying audiences who support our festival and programmes.

Help us to continue sharing stories and connecting minds, allowing magic to blossom on the Dingle Peninsula by making an online donation to support the festival, or contacting the team to discuss sponsorship or becoming a Friend of the festival.

Make An Online Donation


 

Become a Friend of the Festival

Dingle Lit’s vision is of a festival where literature, language and landscape converge to create moments to share stories, to connect minds and allow magic to blossom.

It’s a place that sparks discussion, fosters innovation and collaboration in the arts and creates a multigenerational community of readers and writers in one of the most beautiful and remote parts of Ireland.

Tá sé mar fhís ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne go mbeadh an fhéile mar áit ina shníomhtar litríocht, teanga agus tírdhreach le chéile chun ardán a chruthú ina roinntear scéalta, ina gcothaítear cairdeas agus cruthaitheacht agus ina spreagtar comhoibriú agus plé.

Cruthódh an t-ardán seo pobal oscailte de léitheoirí agus scríbhneoirí i gceann des na háiteanna is aoibhne in Éirinn.

If you would like to be part of this vision, we would be delighted to welcome you to our Friends of the Festival scheme. Through the scheme we are looking for a select group of donors to pledge €250 a year for the next four years. This funding is of key strategic importance to the festival and contributes in a very meaningful way to its continued growth.

As a Friend of the Festival your support will be recognised on our official website and festival brochures, though anonymity can of course be ensured if preferred. You will also receive an invitation to the official opening ceremony for the next four festivals as well as complimentary priority access to three events of your choosing.

To register your interest please complete the below form or email your name and “Friend of the Festival” to info@dinglelit.ie.

Má tá suim agat bheith mar chuid den fhís seo, bheadh lúcháir orainn tú a bheith mar Chara de chuid na Féile. Táimid ag lorg deontóirí nó Cairde de chuid na Féile a chabhróidh linn an fhéile a fhás agus a fhorbairt trí €250 in aghaidh na bliana a ghealladh dúinn don cheithre bhliain romhainn amach. Tá an maoiniú seo fíor-thábhachtach d’fhás agus forbairt na féile. 

Mar Chara de chuid na Féile, thabharfaí aitheantas duit ar shuíomh idirlín agus leabhráin na féile ach is féidir bheith anaithinid dá mb’fhearr leat. Thabharfaí cuireadh duit go hoscailt oifigiúil na féile don gceithre fhéile romhainn maraon le tosaíocht saor in aisce do 3 imeacht .

Má tá suim agat, bheith mar Chara de chuid na Féile líon an fhoirm thíos agus cuir ríomhpost led’ ainm agus “Cara de chuid na Féile” go info@dingleit.ie