Dingle Lit’s vision is of a festival where literature, language and landscape converge to create moments to share stories, to connect minds and allow magic to blossom.

It’s a place that sparks discussion, fosters innovation and collaboration in the arts and creates a multigenerational community of readers and writers in one of the most beautiful and remote parts of Ireland.

Tá sé mar fhís ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne go mbeadh an fhéile mar áit ina shníomhtar litríocht, teanga agus tírdhreach le chéile chun ardán a chruthú ina roinntear scéalta, ina gcothaítear cairdeas agus cruthaitheacht agus ina spreagtar comhoibriú agus plé.

Cruthódh an t-ardán seo pobal oscailte de léitheoirí agus scríbhneoirí i gceann des na háiteanna is aoibhne in Éirinn.