CEARDLANN SCRÍBHNEOIREACHTA OSCAILTE 23ú Samhain 2019

Writing in Irish Workshop

23ú Samhain 2019 10.00 – 13.00
Venue: Cafe Músaem Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtearaigh

Cost free but booking essential: Book here

Fáiltítear roimis rannpháirtithe clárú don gcéad ceardlann oscailte saor in aisce do dhaoine fásta atá ag tosnú amach ar chonair na scríbhneoireachta 10.00-1.00 i.n. i Músaem Chorca Dhuibhne ar an mBuailtín, de Sathairn 23ú Samhain. Ceardlann í seo atá mar dhlúthchuid d’obair Oidhreacht Chorca Dhubhne le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta fé stiúir an fhile Dairena Ní Chinnéide atá ceapaithe mar Scríbhneoir Cónaitheach i bPobalscoil Chorca Dhuibhne don scoil bhliain 2019-2020.

Beidh an bhéim ar shlacht a chur ar ábhar atá forbartha cheana féin agus taitneamh a bhaint as forbairt scileanna scríbhneoireachta  d’árdchaighdeán as Gaelainn. Leanfaidh na ceardlainne ar an mBuailtín i rith na deireadh seachtainí le linn an gheimhridh agus isteach sa bhliain nua faoi scáth Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Ealaín na Gaeltachta.

Is gá sampla don t-ábhar a bheidh á chíoradh le linn na ceardlainne a chur isteach  roimis 11 Samhain.

SAOR CHEAD ISTEACH

File sa dá theanga í Dairena Ní Chinnéide. I measc naoi gcnuasach filíochta atá foilsithe aici tá Fé Gheasa : Spellbound’ Arlen House (2016), Cloithear Aistear Anama, Coiscéim (2013), Labhraíonn Fungie / Fungie Speaks Ponc Press (2015). Scríobhann sí leaganacha aistrithe do chuid dá cuid filíochta. ‘Sé’n leabhar ‘DELETED’ le Salmon Poetry, a céad cnuasach as Béarla. I measc na ngradam a bronnadh uirthe tá Patrick and Katherine Kavanagh Fellowship, Dámhachtana Litríochta Gaeilge ón gComhairle Ealaíon agus Ealaín na Gaeltachta, as tionscadail cosúil le leaganacha aistrithe d’fhilíocht an bhanfhile Rúisigh Marina Tsvetaeva a chríochtnú is a stáitsiú mar chuid d’Fhéíle Litríochta Gaeilge IMRAM agus cnuasach ar théama na táirseachúlachta. Is minic í ar stáitse ag léamh a cuid filíochta ag imeachtaí litríochta agus féilte in Éirinn, sam Eoraip agus i Ståit Aontaithe Mheiriceá.

Dairena Ní Chinnéide is a bilingual poet. The most recent of her nine published collections is Fé Gheasa : Spellbound (Arlen House, (2016). Among her previous collections are An Trodaí & Dánta Eile / The Warrior & Other Poems, Cló Iar Chonnacht, (2006), Cloithear Aistear Anama, Coiscéim, (2013), and Labhraíonn Fungie / Fungie Speaks, Ponc Press (2015). DELETED by Salmon Poetry is her first collection in English. She has received numerous awards for her writing including Irish Language Literature Bursaries from the Arts Council of Ireland , Ealaín na Gaeltachta and a Patrick and Katherine Kavanagh Fellowship. She was Irish Language Writer-in-Residence for DCU (Dublin City University) 2017-2018. She has performed her poetry at festivals and literary events throughout Ireland, Europe and the United States of America.

Rachel Holstead is the speaker from Údarás who will share with you tips and advice to apply for grants.

Caitlín Uí Bhealóid (tbc) is the speaker from Foras na Gaeilge.

Book now