Irish Committee

Coiste Gaeilge

Pádraig Ó hAiniféin

Is mac léinn ollscoile i gColáiste na hOllscoile Corcaigh é Pádraig Ó hAiniféin atá ag tabhairt faoi chéim sa Ghaelainn agus an Fhraincis. Is as Lios Deargáin i Lios Póil dó agus ta sé ar an nduine is óige ar an bhfo-choiste. Thug sé ceithre shamhradh ag obair sa Chafé Liteartha, áit ar mhúsclaíodh a shuim i litríocht na Gaelainne.

Marie Fennell

Is iar-státseirbhíseach í Marie. Chaith sí 39 bliain ag obair in Oifig Thithe an Oireachtais. Bhí sí ina Cléireach do a lán Choistí Parlaiminte i rith a saol oibre, an Comhchoiste um Chultúir, Oidhreacht agus an Ghaeltacht ina measc. Chuaigh sí ar scor i 2020. Tá Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach agus Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bainte amach aici.

Clodagh Ní Fhlatharta

Is as ceantar Cois Farraige i gConamara do Chlodagh ó dhúchas ach tá dlúthcheangal aici leis an gceantar seo, Dún Chaoin go háirithe mar gur tháinig seantuismitheoirí leí agus a mhuintir roimhe san ón mBlascaod Mór. Tá cónaí uirthí sa dúthaigh seo le blianta fada anuas. Is múinteoir bunscoile í a bhfuil cúlra agus cáilíochtaí aici sa Bhéaloideas agus cúrsaí Oidhreachta, Cultúir agus Gaelainna. Tá na blianta caite aici ag obair le leabhair anseo agus i nGaillimh agus tá suim mhór aici i gcúrsaí liteartha agus litríocht i gconaí.

Rebecca Ní Shé

Is cainteoir ó dhúchas í Rebecca le céim i síceolaíocht fóiréinsic. Is as Baile an Fheirtéaraigh í. Tá an-shuim aici i gcursaí litríochta agus oidhreacht Chorca Dhuibhne agus bíonn sí ag obair mar threoraí don OPW ar an mBlascaod Mór agus in Ionad an Bhlascaoid.

Cian Ó Lorcáin

Is as Ciarraí Thuaidh do Chian ó dhúchas. Is comhairleoir é a bhíonn ag plé le cúrsaí comhlíonadh. Bíonn sé ag obair le Tobar Dhuibhne maidir le dul chun cinn na Gaoluinne agus tá sé ina chathoirleach ar Choiste na nÓg do Chumann Caide na Gaeltachta. Tá suim ollmhór aige sa litríocht.

Siobhán Prendergast Uí She

Tá Máistreacht i bhFoilsitheoireacht ag Siobhán agus tá sí ag obair le nachmór tríocha bliain i bhfoilsitheoireacht, ar dtús do Harvill Press i Londain agus ansin le Foilsitheoir Sliabh an Fholair (Brandon Books) sa Daingean. I 2014 thosnaigh sí a comhlacht fhéin i mBaile an Fheirtéaraigh, Seirbhísí Foilsitheoireachta an Daingin, ag cabhrú le scríbhneoirí atá ag foilsiú leabhar iad féin agus ag tabhairt seirbhísí proifisiúnta foilsitheoireachta do fhoilsitheoirí. Is eagarthóir gairmiúil í le AFEPI agus CIEP. Bíonn Siobhán ag obair do Arás na Scríbhneoirí ag tabhairt ceardlanna foilsitheoireachta. Tá suim ollmhór ag Siobhán sa litríocht agus tá sí lán sáite i saol saibhir chultúrtha Chorcha Dhuibhne.

Jamie Ó Flannúra

Is láithreoir, iriseoir agus tuairisceoir é Jamie Ó Flannúra le Cúla 4 agus is as Daingean Uí Chúis dó. Is múinteoir bunscoile é, tá ana shuim aige sa litríocht agus an Ghaolainn agus tá sé sáite sa phobal i gCorca Dhuibhne. Bíonn Jamie bainteach leis na féilte difriúla a tharlaíonn sa leithinis agus tá an baint aige le cursaí turasóireachta chomh maith.

Hannah Ní Chonghaile

Is as Iarthar Chorcaí do Hannah agus tá sí ag obair agus ag maireachtaint i gCorca Dhuibhne le dhá bhliain anuas. Tá ana-spéis aici sa litríocht, go háirithe i litríocht na Gaelainne.